Chà Bông

21.500₫

Còn hàngVị ngọt tự nhiên từ thịt và giữ vẹn nguyên trong sản phẩm và an toàn cho người sử dụng từ nạc nguyên chất. 

Khối lượng tịnh: 100 gram 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt
Sản phẩm

Sản phẩm

Liên quan

Sản phẩm
Chà Bông

Chà Bông

21.500₫