Giới thiệu

Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Việt Hương được thành lập vào ngày 27/03/2002. Hiện nay, lĩnh vực của Việt Hương chuyên về sản xuất, chế biến, kinh doanh các thực phẩm đông lạnh và chế biến các sản phẩm từ thịt. 

Với định hướng chiến lược là tiếp cận thị trường bằng chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty Việt Hương đã và đang thực hiện quy trình liên kết khép kín trong sản xuất, và luôn không ngừng cải tiến quy trình này để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Việt Hương còn chủ động kết hợp liên kết trong chuỗi kinh doanh, huy động các nguồn lực xã hội tập trung cho chuỗi giá trị đi từ khâu sản xuất chế biến đến khâu phân phối.