Phương thức giao hàng

Giá giao hàng dịch vụ 

Tp. Hồ Chí Minh: 

Việt Hương hoàn toàn miễn phí trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh và giao hàng trong vòng 24 - 48 giờ. 

Ngoài Tp. Hồ Chí Minh: 

Phí vận chuyển sẽ được tính tùy vào tổng trọng lượng đơn hàng của bạn: 

Từ 1gr - 500gr = 40,000 VNĐ

Từ 500gr - 800gr = 60,000 VNĐ

Từ 800gr - 1000gr = 80,000 VNĐ

Từ 1000gr - 2000gr = 100,000 VNĐ

Trên 2000gr = 100,000 VNĐ + 10,000 VNĐ/ 500gr